មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ


កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់កបធដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពី

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់កបធដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពី

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់កបធដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពី

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់កបធដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពី

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

លើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ១២-កក្កដា-២០១៧

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

លើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ១២-កក្កដា-២០១៧

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យ និង ពិភាក្សាលើសំណើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព

លើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ១២-កក្កដា-២០១៧

អបអរសាទរប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ដែលបានដាក់បញ្ចូល ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

ថ្ងៃទី០៣ កក្កដា ២០១៧ ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់

ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មី

ថ្ងៃទី០៣ កក្កដា ២០១៧ ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មី

ថ្ងៃទី០៣ កក្កដា ២០១៧ ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មី

ថ្ងៃទី០៣ កក្កដា ២០១៧ ពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ី សោភា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មី

ថ្ងៃទី០៤កក្កដា២០១៧ ឯកឧត្តមប្រធានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧបាសិកា មុយ លីវ ដែលត្រូវជាម្តាយក្មេកឯកឧត្តម កែរ គឹមយ៉ាន

ថ្ងៃទី០៤កក្កដា២០១៧ ឯកឧត្តមប្រធានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧបាសិកា មុយ លីវ ដែលត្រូវជាម្តាយក្មេកឯកឧត្តម កែរ គឹមយ៉ាន

ថ្ងៃទី០៤កក្កដា២០១៧ ឯកឧត្តមប្រធានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧបាសិកា មុយ លីវ ដែលត្រូវជាម្តាយក្មេកឯកឧត្តម កែរ គឹមយ៉ាន

ថ្ងៃទី០៤កក្កដា២០១៧ ឯកឧត្តមប្រធានបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧបាសិកា មុយ លីវ ដែលត្រូវជាម្តាយក្មេកឯកឧត្តម កែរ គឹមយ៉ាន

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨-១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ(១៥.មិថុនា.១៩៩៨-១៥.មិថុនា.២០១៧)

ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 15

ម្សិលមិញ

: 29
សរុប : 22401

គេហទំព័រដែលទាក់ទង
ព្រឹទ្ធសភា
រដ្ខសភា
សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
ប្រើភាសាបារាំង
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

 


​ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤

​ ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

​ ពិធី​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថ្មី អាណ​ត្ដិ៣ឆ្នាំ​លើក​ទី៦ (២០១៣-២០១៦) ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ធ្វើជា​អធិបតី ក្នុង​ពិធី​ផ្លាស់ប្ដូរ​សមាជិក​ថ្មី​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ធ្វើជា​អធិបតី​ខួបកំណើត​គម្រប់១៥ឆ្នាំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីសូត្រមន្ដ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​ឆ្នាំម្សាញ់​បញ្ចស័ក​ ព.ស.២៥៥៧ នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​អបអរសាទរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​ឆ្នាំម្សាញ់​បញ្ច​ស័ក​ព.ស.២៥៥៧ នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​សាលា​គរុកោសល្យ និង​វិ​ក្រឹ​ត​ការ​រាជា​ធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ធ្វើជា​អធិបតី​ទិវា​អន្ដរជាតិ​នារី៨មីនា​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចុះទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ឆ្នាំ ១៩៩៣ និង សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

​ នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​ដោយ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំ​នៅ​ម៉ា​រ៉ុ​ក

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចុះទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ ​អំពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ឆ្នាំ ១៩៩៣ និង សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានអនុញ្ញាត​អោយ​លោកស្រី Lee Jung-Mi ចៅក្រម​តុលាការ​ធម្មនុញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ចូល​ជូ​ប​សវនាការ​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ