មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ


អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨- ១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (១៥.មិថុនា.១៩៩៨-១៥.មិថុនា.២០១៧)

ទិវាខួបកំណើតគម្រប់ ១៩ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ(១៥.មិថុនា.១៩៩៨-១៥.មិថុនា.២០១៧)

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ : 9

ម្សិលមិញ

: 30
សរុប : 20824

គេហទំព័រដែលទាក់ទង
ព្រឹទ្ធសភា
រដ្ខសភា
សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
ប្រើភាសាបារាំង
សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

 


​ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤

​ ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

​ ពិធី​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថ្មី អាណ​ត្ដិ៣ឆ្នាំ​លើក​ទី៦ (២០១៣-២០១៦) ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ធ្វើជា​អធិបតី ក្នុង​ពិធី​ផ្លាស់ប្ដូរ​សមាជិក​ថ្មី​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ធ្វើជា​អធិបតី​ខួបកំណើត​គម្រប់១៥ឆ្នាំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីសូត្រមន្ដ​ក្នុង​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​ឆ្នាំម្សាញ់​បញ្ចស័ក​ ព.ស.២៥៥៧ នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​អបអរសាទរ​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណីជាតិ​ឆ្នាំម្សាញ់​បញ្ច​ស័ក​ព.ស.២៥៥៧ នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​សាលា​គរុកោសល្យ និង​វិ​ក្រឹ​ត​ការ​រាជា​ធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ធ្វើជា​អធិបតី​ទិវា​អន្ដរជាតិ​នារី៨មីនា​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​ដឹកនាំ​ប្រជុំ​ពេញអង្គ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​នៅ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ចុះទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ឆ្នាំ ១៩៩៣ និង សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​គរុកោសល្យ​ភូមិភាគ​រាជធានី​ភ្នំពេញ

​ នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដឹកនាំ​ដោយ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំ​នៅ​ម៉ា​រ៉ុ​ក

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ចុះទៅ​ផ្សព្វផ្សាយ ​អំពី​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ឆ្នាំ ១៩៩៣ និង សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៅ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល

​ ឯកឧត្ដម ឯក សំអុល ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បានអនុញ្ញាត​អោយ​លោកស្រី Lee Jung-Mi ចៅក្រម​តុលាការ​ធម្មនុញ្ញ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ចូល​ជូ​ប​សវនាការ​នៅ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ