មាតិកាសំខាន់ៗ
  ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ជា​អ្វី?
  ប្រវត្តិ ក.ប.ធ
  និមិត្តសញ្ញា
  សមត្ថកិច្ច
  សមាសភាព និងនីតិវិធី
  បទឧទ្ទេសនាម
  កម្រងសំណួរ-ចម្លើយ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  សកម្មភាពអ.កបធ
  រចនាសម្ព័ន្ធ
  ប្រវត្តិថ្នាក់ដឹកនាំ
សកម្មភាពថ្មីៗ
Under Construction
>>សកម្មភាពចាស់ៗ
សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៧/០២៧/២០១៧ កបធ.សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្ស នយោបាយ និង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៦/០២៦/២០១៧ កបធ.សសរ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៥/០២៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៧៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៤/០២៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង
សំណុំរឿងលេខ ៣២៧/០៦៥/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេច
១. លេខ០២៧ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ ឃុំលលកស ខេត្តពោធិ៍សាត់
២. លេខ០៤៣ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំបឹងដោល ខេត្តព្រៃវែង
៣. លេខ០៤៤ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំរំចេក ខេត្តព្រៃវែង
៤. លេខ០៤៥ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំអង្គរាជ្យ ខេត្តព្រៃវែង
៥. លេខ១១៤ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំកំពង់​ប្រណាក ខេត្តព្រះវិហារ
៦. លេខ១១៥ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ខេត្តកោះកុង
៧. លេខ១១៦ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំប៉ាក់ខ្លង ខេត្តកោះកុង
៨. លេខ១១៧ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ដងទង់ ខេត្តកោះកុង
៩. លេខ១១៨ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្ទឹងវែង ខេត្តកោះកុង
១០. លេខ១១៩ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំកោះកាពិ ខេត្តកោះកុង
១១. លេខ១២០ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង
១២. លេខ១៤៧ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ខេត្តបាត់ដំបង
១៣. លេខ១៤៨ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ខ្សាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
១៤. លេខ១៤៩ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
១៥. លេខ១៥០ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៣/០២៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ជួង ជូងី
១. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៩/០៧៧/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី០៣/០២/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦០ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
២. សំណុំរឿងលេខ ៣៤០/០៧៨/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី០៣/០២/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥១ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំអង្គរអង្គ ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២/០២២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ឌិន វ៉ារិន
១. សំណុំរឿងលេខ ៣៣១/០៦៩/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥២ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ ៣៣២/០៧០/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៦ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់សង្កាត់ផ្សារដើមគរ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៣/០៧១/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៥ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
៤. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៤/០៧២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥២ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ទួលសង្កែទី២ រាជធានីភ្នំពេញ
៥. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៥/០៧៣/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៦ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
៦. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៦/០៧៤/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៥ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
៧. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៧/០៧៥/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៤ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
៨. សំណុំរឿងលេខ ៣៣៨/០៧៦/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៣ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨១/០២១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ជួង ជូងី
១. សំណុំរឿងលេខ ៣២៨/០៦៦/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២២ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់បឹងកុក ខេត្តកំពង់ចាម
២. សំណុំរឿងលេខ ៣២៩/០៦៧/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤០ លេខ១៥៧ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣៣០/០៦៨/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៨ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨០/០២០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក យឹម វណ្ណា សំណុំរឿងលេខ ៣២៤/០៦២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១៣ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី៤ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៩/០១៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៨ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ហ៊ឹម ភាព សំណុំរឿងលេខ ៣២២/០៦០/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១០ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ចោមចៅ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៨/០១៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ម៉ី រស្មី
១. សំណុំរឿងលេខ ៣២៥/០៦៣/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣៨ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ ៣២៦/០៦៤/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣៩ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៧/០១៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ចាន់ ចេន
១. សំណុំរឿងលេខ ៣១៨/០៥៦/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤១ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ ឃុំទន្លូង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
២. សំណុំរឿងលេខ ៣១៩/០៥៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤៣ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ ឃុំចំបក់ ខេត្តស្វាយរៀង
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣២០/០៥៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤៥ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ ឃុំស្រែសំបូរ ខេត្តស្ទឹងត្រែង
៤. សំណុំរឿងលេខ ៣២១/០៥៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤៦ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ ឃុំចំបក់ ខេត្តស្វាយរៀង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៦/០១៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក យឹម វណ្ណា សំណុំរឿងលេខ ៣១៧/០៥៥/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១១១ និង លេខ​១១២ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី៣ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៥/០១៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រី មាស​ លក្ខិណា សំណុំរឿងលេខ ៣១៦/០៥៤/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៣ គ.ជ.ប ២៣/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកតាសេក រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៤/០១៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក កាក់ កុម្ភារ ១. សំណុំរឿងលេខ ២៩៨/០៣៦/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៧ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ សង្កាត់សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ ២៩៩/០៣៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧០ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ចតុមុខ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣០០/០៣៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៧៨ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
៤. សំណុំរឿងលេខ ៣០១/០៣៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨២ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ស្វាយប៉ាក រាជធានីភ្នំពេញ
៥. សំណុំរឿងលេខ​ ៣០២/០៤០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៩ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ផ្សារចាស់ រាជធានីភ្នំពេញ
៦. សំណុំរឿងលេខ​ ៣០៣/០៤១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩៣ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៣/០១៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ទន់ សំឡុត ១. សំណុំរឿងលេខ ៣០៩/០៤២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៣ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ ៣១០/០៤៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៤ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់បឹងកេងកងទី២ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣១១/០៤៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៥ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ផ្សារដើមផ្កូវ រាជធានីភ្នំពេញ
៤. សំណុំរឿងលេខ ៣១២/០៤៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៦ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ រាជធានីភ្នំពេញ
៥. សំណុំរឿងលេខ​ ៣១៣/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៧ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់អូឡាំពិក រាជធានីភ្នំពេញ
៦. សំណុំរឿងលេខ​ ៣១៤/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៨ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ រាជធានីភ្នំពេញ
៧. សំណុំរឿងលេខ​ ៣១៥/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០៩ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ សង្កាត់បឹងកេងកងទី៣ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧២/០១២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី
កែត ឃី
១. សំណុំរឿងលេខ ៣០៤/០៤២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៨, លេខ ០៦៩, លេខ ០៧១, លេខ ០៧២, លេខ ០៧៣, លេខ ០៧៤, លេខ​ ០៧៥, លេខ ០៧៦,​ លេខ ០៧៧, លេខ ០៧៩ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខេត្តព្រៃវែង
២. សំណុំរឿងលេខ ៣០៥/០៤៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៣ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំផ្ទះព្រៃ ខេត្តពោធិ៍សាត់
៣. សំណុំរឿងលេខ ៣០៦/០៤៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៦ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំសលកស ខេត្តពោធិ៍សាត់
៤. សំណុំរឿងលេខ ៣០៧/០៤៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩០ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំសឿ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
៥. សំណុំរឿងលេខ​ ៣០៨/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៧/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩១, លេខ ០៩៧, លេខ ០៩៩ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំវាល ខេត្តពោធិ៍សាត់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧១/០១១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី
សំណុំរឿងលេខ ២៩៧/០៣៥/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧
១. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៧ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំរការធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
២. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩៦ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំសុព័រទេព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៣. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩៨ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំរការធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៤. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំសុព័រទេព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៥. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០១ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំសុព័រទេព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៦.ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១០២ គ.ជ.ប ២១/០១/២០១៧ ឃុំរការធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៧. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៨ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំរការធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៨. ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២៩ គ.ជ.ប ២២/០១/២០១៧ ឃុំរការធំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧០/០១០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង
១. សំណុំរឿងលេខ ២៩១/០២៩/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦០ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំរលាប ខេត្តពោធិ៍សាត់
២. សំណុំរឿងលេខ២៩២/០៣០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦១ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំស្វាយលួង ខេត្តពោធិ៍សាត់
៣. សំណុំរឿងលេខ២៩៣/០៣១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៣ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំស្វាយលួង ខេត្តពោធិ៍សាត់
៤. សំណុំរឿងលេខ២៩៤/០៣២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៤ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំស្វាយលួង ខេត្តពោធិ៍សាត់
៥. សំណុំរឿងលេខ២៩៥/០៣៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៥ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំបលលកស ខេត្តពោធិ៍សាត់
៦. សំណុំរឿងលេខ២៩៦/០៣៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៦/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៦ គ.ជ.ប ២០/០១/២០១៧ ឃុំស្វាយលួង ខេត្តពោធិ៍សាត់

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៩/០០៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង
១. សំណុំរឿងលេខ ២៨៤/០២២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៤ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ ឃុំគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង
២. សំណុំរឿងលេខ២៨៥/០២៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៥ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ ឃុំព្រះផុស ខេត្តបាត់ដំបង
៣. សំណុំរឿងលេខ២៨៦/០២៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៦ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ ឃុំស្យា ខេត្តពោធិ៍សាត់
៤. សំណុំរឿងលេខ២៨៧/០២៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤១ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំឆ្នូកទ្រូ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
៥. សំណុំរឿងលេខ២៨៨/០២៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤៣ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំបឹងដោល ខេត្តព្រៃវែង
៦. សំណុំរឿងលេខ២៨៩/០២៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤៤ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំរំចេក ខេត្តព្រៃវែង
៧. សំណុំរឿងលេខ២៩០/០២៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤៥ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំអង្គរាជ្យ ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៨/០០៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ចាន់ ចេង សំណុំរឿងលេខ ២៨៣/០២១/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៥/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩២ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ ឃុំកំពង់ប្រាសាទ ខេត្តព្រៃវែង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៧/០០៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក គង់ បូរ៉ា លោក សៀន រ៉ាវី និង លោក ហ៊ង ហេង
១. សំណុំរឿងលេខ ២៨០/០១៨/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣២ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ២៨១/០១៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៣ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់កណ្តាលទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ២៨២/០២០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៤ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់កណ្តាលទី២ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៦/០០៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ខឿន វីរ៉ាត់ លោក យឹម វណ្ណា លោក សឿន វណ្ណៈ
១. សំណុំរឿងលេខ ២៧៧/០១៥/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី១៩/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៥ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់បឹងទំពុន រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ២៧៨/០១៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៩/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៦ លេខ ០៣៧ លេខ ០៣៨ និង លេខ ០៤០ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់អូរឬស្សីទី១ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ២៧៩/០១៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២១/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៩៥ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់ដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៥/០០៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក ឌិន វ៉ារិន
១. សំណុំរឿងលេខ ២៧៤/០១២/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៨ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់និរោធ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ ២៧៥/០១៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២៩ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់វាលវង់ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ ២៧៦/០១៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២៤/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣០ គ.ជ.ប ១៩/០១/២០១៧ សង្កាត់វាលវង់ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៤/០០៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីស្នើសុំពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើវិសោធនកម្មជំពូកទី ១២ថ្មី ប្រការ ៤៨ថ្មី(បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា របស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ចុះនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦៣/០០៣/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកស្រីមេធាវី ម៉េង សុភារី
១. សំណុំរឿងលេខ ២៧១/០០៩/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២៣/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៥ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ ឃុំត្រែងត្រយឹង
២. សំណុំរឿងលេខ២៧២/០១០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៦ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ សង្កាត់ចោមចៅ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ២៧៣/០១១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៩ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ ឃុំត្រែងត្រយឹង

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦២/០០២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោក កាក់ កុម្ភារ
១. សំណុំរឿងលេខ ២៦៥/០០៣/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ គ.ជ.ប ១៦/០១/២០១៧ សង្តាត់ឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
២. សំណុំរឿងលេខ២៦៦/០០៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៨ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ សង្តាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ ៦ រាជធានីភ្នំពេញ
៣. សំណុំរឿងលេខ២៦៧/០០៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៩ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ សង្កាត់ព្រែកប្រា រាជធានីភ្នំពេញ
៤. សំណុំរឿងលេខ២៦៨/០០៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៤ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ រាជធានីភ្នំពេញ
៥. សំណុំរឿងលេខ២៦៩/០០៧/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៧ គ.ជ.ប ១៧/០១/២០១៧ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ រាជធានីភ្នំពេញ
៦. សំណុំរឿងលេខ២៧០/០០៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២០ គ.ជ.ប ១៨/០១/២០១៧ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី២ រាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៦១/០០១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី៣០/០១/២០១៧ ស្តីពីបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវី ផែង ហេង
១. សំណុំរឿងលេខ ២៦៣/០០១/២០១៧​ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ គ.ជ.ប ១៦/០១/២០១៧ សង្កាត់លេខ១ ខេត្តព្រះស៊ីហនុ
២. សំណុំរឿងលេខ២៦៤/០០២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី២២/០១/២០១៧ ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៧ គ.ជ.ប ១៦/០១/២០១៧ សង្កាត់លេខ២ ខេត្តព្រះស៊ីហនុ

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៦

សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៦/២០១៦ កបធ.សសរ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីវិសោធនកម្មប្រការ ៨ ថ្មី (ពីរ) និង ប្រការ ១០ ថ្មី (ពីរ) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៦០/០០២/២០១៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ១៤២ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេច អគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសហជីព

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៩/០០១/២០១៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៦ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៦៣ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ សម្តេច អគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ ធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និង សវនកម្ម

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៥

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៨/០០៦/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៦៨២ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៧/០០៥/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៦៦៤ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើវិសោធនកម្មប្រការ ៣ថ្មី ប្រការ ៧ថ្មី ប្រការ ៨ ប្រការ ១០ ថ្មី(ពីរ​) ប្រការ ១៤ថ្មី ប្រការ ១៨ ប្រការ ២០ ប្រការ ២១ ប្រការ ២២ថ្មី ប្រការ ៣១ថ្មី (ពីរ) ​ ប្រការ ៣៣ថ្មី ប្រការ ៣៤ ប្រការ ៣៦ថ្មី ប្រការ ៣៨ថ្មី ប្រការ ៤០ថ្មី និង ប្រការ ៤៧ថ្មី (បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នាសម័យប្រជុំលើកទី៥ នីតិកាលទី៥

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៦/០០៤/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៥២៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីសមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៥/០០៣/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ១០៨/០៧១៥ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបកស្រាយមាត្រា ៩១ ថ្មី នៃ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៤/០០២/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៦២ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥៣/០០១/២០១៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៦១ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ សម្តេចអគ្គមហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៤

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥២/០០៦/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៥១៧ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើវិសោធនកម្ម ជំពូកទី១២ ប្រការ ៤៨ថ្មី(ពីរ) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥១/០០៥/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ១៩២/០៨១៤/ពស/ន.វ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានស្តីទីព្រឺទ្ធសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើវិសោធនកម្មប្រការ ១៥ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នាសម័យប្រជុំលើកទី៥ ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៣

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៥០/០០៤/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៣៣២ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើវិសោធនកម្មប្រការ ៦ ថ្មី នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជា វិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៥

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៩/០០៣/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៥៣ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពីការរៀបចំអង្គតុលាការ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៨/០០២/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៥៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៧/០០១/២០១៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៥៤ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១៣

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៦/០២១/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត លេខ ៥០៨ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ សម្ដេច​អគ្គមហាពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៥/០២០/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៥០៦ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៤/០១៩/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៥០៧ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង​សិប្បកម្ម

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤៣/០១៨/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់​ឯកឧត្ដម អេង ឆៃអ៊ាង ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​សុំ​តវ៉ា​នឹង​សម្រង់​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០២១/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត និង​ពាក្យសុំ​កែតម្រូវ ពាក្យបណ្ដឹង​របស់​ឯក​ឧត្ដម អេង ឆៃអ៊ាង ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ស្នើសុំ​កែតម្រូវ​លើ​ពាក្យបណ្ដឹង​ចុះ​ថ្ងៃ ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤២/០១៧/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក​ជំទាវ កែ សុវណ្ណ​រតន៍ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​សម្រង់​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០២២/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤១/០១៦/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក សួន ចំរើន ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​សុំ​តវ៉ា​នឹង​សម្រង់​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០២០/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៤០/០១៥/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង របស់​ឯកឧត្ដម គួ​យ ប៊ុន​រឿន ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​ជំទាស់​នឹង​លិខិត​លេខ ៨៣០/១៣ គ.ជ.ប ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៩/០១៤/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក ម៉ី​ន ជួន ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៨/០១៣/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក រស់ សួ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​ជំទាស់​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ស្វាយរៀង

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៧/០១២/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក អ៊ុក ស៊ុយ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឡើងវិញ​នៃ​ទម្រង់ ១១០២ និង​ទម្រង់ ១១០៤ នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ខេត្ដ​តាកែវ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៦/០១១/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក រស់ សួ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​បន្ទាយមានជ័យ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៥/០១០/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់​ឯកឧត្ដម ហូរ វ៉ាន ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៤/០០៩/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក ងឹ​ម ញេ​ង ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ពោធិសាត់

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣៣/០០៨/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក រស់ សួ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​កំពង់ស្ពឺ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣២/០០៧/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក ឡុង ប៊ុ​ន្នី ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ព្រៃវែង

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣១/០០៦/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់​ឯកឧត្ដម ជា ប៉ូច ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ ឆ្នាំ​២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​កំពត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៣០/០០៥/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក កែវ ភី​រម្យ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ ឆ្នាំ​២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ក្រចេះ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៣១/២០១៣ កប​ធ.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​បើក​កញ្ចប់​សុវត្ថិភាព (ក)​មួយចំនួន​នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​កណ្ដាល

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៩/០០៤/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់​ឯកឧត្ដម ជាម ច័ន្ទនី ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹងតវ៉ា​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឡើងវិញ​នៃ​ទម្រង់ ១១០២ និង ទម្រង់ ១១០៤ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​នីតិកាល​ទី៥ ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​កំពង់ធំ ចំនួន ៩ ឃុំ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ៣០/២០១៣ កប​ធ.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​បើក​កញ្ចប់​សុវត្ថិភាព (ក)​មួយចំនួន​នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​សៀមរាប

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ២៩/២០១៣ កប​ធ.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​បើក​កញ្ចប់​សុវត្ថិភាព (ក)​មួយចំនួន​នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​បាត់ដំបង

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ២៨/២០១៣ កប​ធ.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីពី​ការអនុញ្ញាតឱ្យគណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​បើក​កញ្ចប់​សុវត្ថិភាព (ក)​មួយចំនួន​នៅ​មណ្ឌល​ខេត្ដ​ក្រចេះ

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៨/០០៣/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់លោក តុល ប្រាសាទ ជា​តំណាង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្ដឹង​ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០១១/១៣ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៧/០០២/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ២៧៩ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​មាត្រា ២៨ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៦/០០១/២០១៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៨៤ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ របស់ សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការ​ព្រឹ​ត្ដទៅនៃ​ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សា​ការពា​ជាតិ

ត្រឡប់ទៅលើ

សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១២
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៥/០០៦/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របស់លោក​មេធាវី ជូ​ង ជូ​ងី ជា​តំណាង​លោក សម រង្ស៊ី

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៤/០០៥/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របស់លោក តុល ប្រាសាទ តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

  សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២៣/០០៤/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របស់លោក លី សុ​ភ័​ណ្ឌ ជា​តំណាង​គណបក្ស សម រង្ស៊ី

  សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២២/០០៣/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត លេខ ០២៦/០៧១២/ពស/ព.ន.វ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ របស់ សម្ដេចអគ្គ​មហា​ធម្ម​ពោធិ​សាល ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ស្នើសុំ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាពនៃ​បទបញ្ជ​ផ្ទៃក្នុង​ព្រឹទ្ធសភា

  សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២១/០០២/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លេខ ០២០/គ.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ របស់លោក ហ៊ីង យឿន តំណាងឱ្យគណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០០៥/១២​គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

  សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១២០/០០១/២០១២ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងលេខ គស​រៈ ១៦៧ គសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ របស់លោក ហ៊ីង យឿន តំណាងឱ្យលោក អន សំណាង ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០០៦/១១​គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

  ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១១
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៩/០០៧/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង​លេខ គស​រៈ ១៣៥/១១ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ របស់លោក រស់ សួរ ប្ដឹងតវ៉ា​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០០១/១១ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៨/០០៦/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៦៣៣ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៧/០០៥/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៤៣៥ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​សង្កាត់

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៦/០០៤/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៤៣៤ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៥/០០៣/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៣៦០ រ.ស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៤/០០២/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០០៤/១១ ស.ម ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​សម្ដេច​ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័ន​មុនី​រ័ក្ស ប្រធាន​សមាជ​ស្ដីទី ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​សមាជ​រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១៣/០០១/២០១១ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៦៩ ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទីស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​សមាជ​រដ្ឋសភា និង ព្រឹទ្ធសភា

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០១០
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១២/០០៥/២០១០ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ឯកឧត្ដម និង លោកជំទាវ​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ២២ រូប ដែល មាន​ឯកឧត្ដម ស៊ិ​ក ប៊ុន​ហុក ជា​តំណាង

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១១/០០៤/២០១០ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​លេខ ៤៧៨ រ.ស. ចុះ​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ឯកឧត្ដម សៅ រ៉ានី តំណាងរាស្ដ្រ​មណ្ឌល​ព្រៃវែង ស្នើសុំ​បកស្រាយ​ច្បាប់​មាត្រា ៣៦នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​គណបក្សនយោបាយ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១១០/០០៣/២០១០ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ១៩៤ រ.ស. ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​សម្ដេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៩/០០២/២០១០ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១០​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០០២/១០ រ.ស.គសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ​ ១៥ រូប ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ មាត្រា១៦ វាក្យ​ខ័​ណ្ឌ​ទី ៤ នៃ​ច្បាប់​ភូមិបាល

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៨/០០១/២០១០ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ០៣៩ រស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ របស់​ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើសុំ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​អស្សាមិក​រណ៍

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៩
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៧/០០៣/២០០៩ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត លេខ ៩៦០ រ.ស. ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ របស់​សម្ដេច​ច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើសុំ​ឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ៤ និង​មាត្រា ៤៣ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៦/០០២/២០០៩ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិត​គ្មានលេខ​ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ របស់​ក្រុម​អ្នកតំណាងរាស្ដ្រ​ចំនួន ១៥នាក់ ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ និង​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​មាត្រា ២៩ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុម​ប្រី​ក្សា​ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៥/០០១/២០០៩ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ១៦៨ លស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៩ របស់​សម្ដេច​​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ១៧ និង​មាត្រា ១៨ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុម​ប្រី​ក្សា​ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៨
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៤/០០៩/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់លោក ញ៉ឹក វណ្ណា​រ៉ា តំណាង​គណបក្ស​សិទ្ធិមនុស្ស ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្ដឹង​ជំទាស់លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ​អាណ​ត្ដិ​ទី ៤ ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត បំប៉ោង​បញ្ជី ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដោយ​បន្ថែម​ឈ្មោះ​ស្ទូ​ន​ច្រើន​នាក់​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​តាម​ការិយាល័យ នីមួយៗ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០៣/០០៨/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់លោក​មេធា​វី គង់ សំអុន ជាដើម​បណ្ដឹង​តំណាងឱ្យ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹងតវ៉ា​សេចក្ដីសម្រេចរបស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត លេខ ៥៨៩/០៨ គ.ជ.ប.ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០២/០០៧/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់លោក មាស ខេង តំណាង​គណបក្ស​សម រង្ស៊ី ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្ដឹង​ពី​ភាពមិន​ប្រក្រតី​នៃ​ការសរុប​សន្លឹកឆ្នោត​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត និង ១១០៤ សរុប ដោយ​គណបក្ស​សមរង្ស៊ី​ខេត្ដ​ស្វាយរៀង សូមឱ្យ​រាប់​សន្លឹកឆ្នោត​ទាំង ៦៥០ ការិយាល័យ​ឡើងវិញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០១/០០៦/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់លោក ឃុន សុផល និង លោក សាំង វណ្ណៈ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១០០/០០៥/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់លោក បែន​សុន សម័យ លោក គា អ៊ា​វ និង ឯកឧត្ដម ថាច់ សេដ្ឋា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៩/០០៤/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់ លោក ហ៊ុល ថុល ជា​បេក្ខជន​បម្រុង​លំដាប់​លេខ​រៀង​ទី២ មណ្ឌល​ភ្នំពេញ គណបក្ស សម រង្ស៊ី តំណាង​លោកស្រី ថៃ ណា​រី ប្ដឹង​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៨

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៨/០០៣/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យបណ្ដឹង​របស់ លោក អឿន សារ៉ាត់ ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គម​ខ្មែរ​និយម សុំ​ប្ដឹង​ដើម្បី​បំពេញ​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ចំនួន ២៥រូប ជំនួស​បេក្ខជន​ដែល​គ្មាន ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ដើម្បី​បាន​សុពលភាព​បញ្ជី​បេក្ខជន​ផ្លូវការ​ពី​គណៈកម្មាធិការ ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​វិញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៧/០០២/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៤៦០ រស ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​សម្ដេច​ច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ដ ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​យល់ព្រម កាលពី​ថ្ងៃទី ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ នា​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី ៧ នីតិកាល​ទី ៣ និង​ព្រឹទ្ធសភា​បានអនុម័ត យល់ព្រម​នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ នា​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ​លើក​ទី ៤ នីតិកាល​ទី ២

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៦/០០១/២០០៨ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លិខិតលេខ ៤៦១ រស ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់​សម្ដេច​ច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​នៅ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៨ នា​សម័យ ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី ៧ នីតិកាល​ទី ៣

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៧
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៥/០០៦/២០០៧ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លោក លី សុវិជ្ជា ប្ដឹងតវ៉ា​ឱ្យ​រក្សា​ឈ្មោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ចំនួន ៣.២៤៤ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​នៃ​សង្កាត់ គីឡូម៉ែត្រ​លេខ៦ ខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៤/០០៥/២០០៧ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លោក ឡុង លឹម​ហ៊ា តំណាង គណបក្ស សម រង្ស៊ី​ប្ដឹង​ទាមទារ​សុំឱ្យ​លុបឈ្មោះ​ជនជាតិ វៀតណាម​ចំនួន ២.០៣៣ នាក់ និង​សុំ​បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់ ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី នា​ថ្ងៃ ទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩៣/០០៤/២០០៧ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ពាក់ព័ន្ធ​នឹងបណ្ដឹង លោក អោ​ង គឹម​លាង សុំ​ដក​ពាក្យបណ្ដឹង ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែល​ប្ដឹងតវ៉ា​នឹងសេចក្ដីសម្រេច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩២/០០៣/២០០៧ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ របស់​ព្រះករុណាព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ ន​រោ​ត្ដម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្នើ​សុំឱ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​មាត្រា ៨ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស​នៃ​បទឧក្រិដ្ឋ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៩/២០០៧ កប​ធ.សសរ ស្ដីពី​ការចាត់តាំង​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ១៨/២០០៧ កប​ធ.សសរ ស្ដីពី​ការបែងចែក​ក្រុម​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩១/០០២/២០០៧ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៧ របស់​ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៩០/០០១/២០០៧ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ របស់​ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​នៅ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦ នា​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី៥ នីតិកាល​ទី៣ ហើយ​ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ពិនិត្យ និង ឱ្យយោបល់​ដោយ​ឯកភាព​ទាំងស្រុង​តាម​ទម្រង់ និង គតិ​នៃ​អត្ថបទ​ច្បាប់​នេះ ដោយ​ឥត​កែប្រែ​ក្នុង សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ​ព្រឹទ្ធសភា​លើក​ទី ២ នីតិកាល​ទី ២ នា​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៦
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៩/០១៦/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៤ រូប ស្នើ​សូម​ពិនិត្យ​មាត្រា ៤ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​លក្ខន្ដិកៈ​តំណាងរាស្ដ្រ ដើម្បី​ធ្វើការ​ប្រកាសថា មិន​ស្រប​នឹង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៨/០១៥/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្នើសុំ​អោយ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៤ និង មាត្រា ៥៧ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ដ​ទៅ​នៃ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៧/០១៤/២០០៦ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លោក ពឹ​ម សំណាង ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​របោះ​ឆ្នោត គណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹង​ទាមទារ​លុបឈ្មោះ​ជនជាតិវៀតណាម ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់ ក្រុមប្រឹក្សា ជំនុំ ជំ​ម្រះ​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី នៅ​ថ្ងៃ ទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៦/០១៣/២០០៦ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងលោក ទូច រិទ្ធី ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​របោះ​ឆ្នោត គណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹង​ទាមទារ​សុំឱ្យ លុបឈ្មោះ​ជនជាតិវៀតណាម ចំនួន ៥.៤១៣ នាក់​ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង បដិសេធ​សេចក្ដីសម្រេច របស់ ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជំ​ម្រះនៃ គ.ជ.ប​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី នា​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៥/០១២/២០០៦ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងលោក ឡេង សេង ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​របោះ​ឆ្នោត គណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹង​ទាមទារ សុំឱ្យ​លុបឈ្មោះ​ជនជាតិវៀតណាម ចំនួន ២៥៧ នាក់ ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង បដិសេធ សេចក្ដីសម្រេច​របស់ ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជំ​ម្រះនៃ គ.ជ.ប​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី នា​ថ្ងៃទី ១២ និង ទី១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៤/០១១/២០០៦ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លោក ឌី​ណា សា​គុណ ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​របោះ​ឆ្នោត គណបក្ស​សម រង្ស៊ី ប្ដឹង​ទាមទារ សុំឱ្យ​លុបឈ្មោះ​ជនជាតិវៀតណាម ចំនួន ១.៦០៤ នាក់ ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង បដិសេធ សេចក្ដីសម្រេច របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជំ​ម្រះ នៃ គ.ជ.ប ចុះហត្ថលេខា​ដោយ ឯកឧត្ដម អ៊ឹម សួស្ដី នា​ថ្ងៃទី ១២និង​ទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៦

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨៣/០១០/២០០៦ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង លោក ថាច់ ឃុន​សារិន ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​របោះ​ឆ្នោត​គណបក្ស សមរង្ស៊ី ប្ដឹង​ទាមទារ សុំឱ្យ​លុបឈ្មោះ​ចំនួ ០៨នាក់ នៅ​សង្កាត់​ច្បា​អំពៅ​ទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញពី បញ្ជី​បោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨២/០០៩/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៦ រូប ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​មាត្រា ៥ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​លក្ខន្ដិកៈ​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨១/០០៨/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៨ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី សវនកម្ម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៨០/០០៧/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​វិសោធនកម្ម​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរ​បស់​ព្រឹទ្ធសភា ដែលព្រឹទ្ធសភា បានអនុម័ត​ដោយមាន​សម្លេង​យល់ព្រម​ចំនួន ៥៩ លើ ៥៩ កាលពី​ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ នា​សម័យប្រជុំ​ព្រឹទ្ធសភា​លើក​ទី១ នីតិកាល​ទី២

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៩/០០៦/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​អត្ថបទ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម មាត្រា ១៣ ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៨/០០៥/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែល​រដ្ឋសភា​បានអនុម័ត​យល់ព្រម កាលពី​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ នា​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី៤ នីតិកាល​ទី៣ ហើយ​ព្រឹទ្ធសភា​បាន​ពិនិត្យ និង​ឱ្យយោបល់​យល់ស្រប​តាម​ទម្រង់ និងគតិ​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ទាំងស្រុង ដោយ​គ្មាន​ការកែប្រែ កាលពី​ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា​ឆ្នាំ២០០៦ នា​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គលើក​ទី១ នីតិកាល​ទី២

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៧/០០៤/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ថ្មី​របស់​ព្រឹទ្ធសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៦/០០៣/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ ១៥ថ្មី និង ប្រការ ៤៨ ថ្មី នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៥/០០២/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ម​ជ្ឈ​ត្ដ​ការ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម ដែលរដ្ឋសភា បានអនុម័ត​យល់ព្រម​កាលពី​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៦ នា​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី ៤ នីតិកាល​ទី ៣ ហើយ​ព្រឹទ្ធសភា​ក៏បាន​យល់​ព្រមឱ្យ​រដ្ឋសភា​បន្ដ​នីតិវិធី​តាមរយៈ​លិខិត​លេខ ០១៧/០៣០៦/ពស/នវ ចុះ​ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០០៦

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៤/០០១/២០០៦ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៦ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន អុន​ប្រធាន​ទី១ រដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​​លើ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ ២ថ្មី ៥ថ្មី ១០ថ្មី ​ ៣៥ ៤៧ថ្មី(ពីរ) និង ប្រការ ៨២ នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៥
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧៣/០០៥/២០០៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​មេធាវី ម៉ៅ សុភា​រិ​ទ្ធ សុំ​ប្ដឹងតវ៉ា​បដិសេធ​នឹង​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៥

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧២/០០៤/២០០៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​សម្ដេច ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ដែល​ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ប្រការ ៤៤ ថ្មី នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង ព្រឹទ្ធសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧១/០០៣/២០០៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ប្រការ ៤៧ ថ្មី ពីរ) នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃ​រដ្ឋសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៧០/០០២/២០០៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៩/០០១/២០០៥ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេចក្រុមព្រះ ន​រោ​ត្ដម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៩ ១០ ១៤ ១៥ ១៧ ២២ ៣១ ថ្មី ៣៣ ៤០ ៤១ ៤៨ ៥១ ៥៥ ៥៦ ៥៨ ៥៩ ៦០ និង​ប្រការ ៨៣ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋ​សភា

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៤
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៨/០១០/២០០៤ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៧/០០៩/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា​ស្ដីទី សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​កិច្ចការនារី

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៦/០០៨/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើត​ក្រសួង​ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៥/០០៧/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេចក្រុមព្រះ ន​រោ​ត្ដម​រណឫទ្ធិ ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្មមាត្រាមួយ​ចំនួន​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបង្កើតឱ្យមានអង្គជំនុំ ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​ដើម្បី​កាត់សេចក្ដី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែល​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដ​ឡើង នៅក្នុង​រយៈកាល​នៃ កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៤/០០៦/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ដែល​ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការរៀបចំ​និង​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ ក្រុមប្រឹក្សា​រាជ​សម្បត្ដិ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦៣/០០៥/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៣រូប ដែល​ស្នើ​សុំឱ្យ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​មាត្រា ៦៣ នៃ​បទ​ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ស្ដីពី​ប្រព័ន្ធតុលាការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និង នីតិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​សំរាប់​អនុវត្ដ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុងសម័យ​អន្ដរកាល

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦២/០០៤/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៣រូប ដែល​ស្នើ​សុំឱ្យ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​បាតុកម្ម

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦១/០០៣/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ១៦រូប សុំឱ្យ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បកស្រាយ​មាត្រា ៧ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងករណី​ព្រះមហាក្សត្រ​ដាក់​រាជ​សម្បត្ដិ​

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៦០/០០២/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​តំណាងរាស្ដ្រ ចំនួន ២១រូប ស្នើសុំ​ពិនិត្យ អំពី​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ ច្បាប់​ធម្មនុញ្ញ​បន្ថែម​សំដៅ​ធានា​នូវ ដំណើរការ​ជា​ប្រក្រតី​នៃ​ស្ថាប័ន​ជាតិ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៩/០០១/២០០៤ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៤ របស់​សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាស្ដីទី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  សេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ ២០០៣
 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៨/០០៩/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់ សម្ដេចក្រុមព្រះ ន​រោ​ត្ដម រណឫទ្ធិ ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ១២៤ ថ្មី វាក្យ​ខ័​ណ្ឌ​ទី១ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៧/០០៨/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់ ឯកឧត្ដម សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ប្ដឹងតវ៉ា​អំពី​លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ​នៅ ឆ្នាំ២០០៣

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៦/០០៧/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់ ឯកឧត្ដម ញឹក ប៊ុនឆៃ អគ្គលេខាធិការរង គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ប្ដឹង គជប

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៥/០០៦/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់ ស្ដេច​ក្រុមឃុន ន​រោ​ត្ដម សិរិវុឌ្ឍ អគ្គលេខាធិការ គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ប្ដឹង​ពី គជប

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៤/០០៥/២០០៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់ តំណាងរាស្ដ្រចំនួន ១៨ រូប ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​វាក្យ​ខ័​ណ្ឌ​ទី១ មាត្រា ៧៦ និង មាត្រា ៩៥ ជំពូក​ទី៧ នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥៣/០០៤/២០០៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹង របស់ឯកឧត្ដម គល់ បញ្ញា នាយក​ប្រត្ដិ​ប​ត្ដិ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បី​ការបោះឆ្នោត​ដោយ​សេរី និង យុត្ដិធម៌​នៅ​កម្ពុជា​ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ១៣៧ ថ្មី នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥២/០០៣/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ២១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៣ របស់ សម្ដេចក្រុមព្រះ ន​រោ​ត្ដម រណឫទ្ធិ ប្រធានរដ្ឋសភា ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​លើ​វិសោធនកម្ម​ប្រការ ៣៦ និងប្រការ៣៨ នៃ​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង នៃ​រដ្ឋសភា

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥១/០០២/២០០៣ កប​ធ ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បណ្ដឹងរបស់ លោក លី រី តំណាង ឈ្មោះ ពៅ សោ​ភ័​ណ្ឌ ប្ដឹង​ទាមទារ​ចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត

 • សេចក្ដីសម្រេច​លេខ ០៥០/០០១/២០០៣ កប​ធ.ច ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៣ របស់​តំណាងរាស្ដ្រចំនួន ១៣ រូប នៃ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ស្នើ​សុំឱ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បកស្រាយ​មាត្រា ៣០ នៃ​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ឃុំ-សង្កាត់ ដែល​អនុម័ត​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០១

 • ត្រឡប់ទៅលើ

  គេហទំព័រដែលទាក់ទង
  ព្រឹទ្ធសភា
  រដ្ខសភា
  សមាគមតុលាការធម្មនុញ្ញ
  ប្រើភាសាបារាំង
  សន្និសីទពិភពលោកស្តីពី
  យុត្តិធម៌ធម្មនុញ្ញ

  ចំនួនអ្នកទស្សនា
  ថ្ងៃនេះ : 17

  ម្សិលមិញ

  : 29
  សរុប : 22403